Pungudutivu Kannakai Amman

தைப்பொங்கல் விழாவும் விசேட பூஜைகளும் 2017.

14ம் திகதி ஆலயமுன்றலில் அம்பாளுக்கென விசேடமாக பொங்கல் பொங்கி ஆலயத்தில் விசேட வழிபாடுகளும் இடம்பெற்றன. அந்நாளில் எடுக்கப்பட்ட படங்கள் இங்கு பதிவாகியுள்ளன.

(Click on photo to view large)